Duizenden Rohingya-vluchtelingen blijven verstoken van hulp

Duizenden Rohingya-vluchtelingen blijven verstoken van hulp

De ngo Handicap International stuurt bijkomend personeel om de lokale teams bij te staan

Donderdag 12 oktober 2017 — Nu de kaap van 500.000 Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh is gerond, maakt Handicap International zich meer dan ooit zorgen over het lot van de vluchtelingen die nog elke dag in uiterste nood de grens oversteken. Momenteel zijn slechts enkele ngo’s ter plaatse en kon nog maar voor de helft van de vluchtelingen onderdak worden voorzien, terwijl er elke dag 2.000 mensen het land binnenkomen. Handicap International stuurt een bijkomend team ter plaatse om de toegang tot humanitaire hulp voor de meest kwetsbare personen te vergemakkelijken.

Sinds 25 augustus en het begin van de crisis trokken al meer dan 500.000 Rohingya-vluchtelingen naar Bangladesh, en dat terwijl – dan al – honderdduizenden leden van deze minderheid in kampen verbleven, in de meest erbarmelijke omstandigheden. De humanitaire hulpverleners staan voor een enorme crisis die in een mum van tijd is ontstaan en almaar schrijnender wordt.

Elke dag nog vluchten immers om en bij de 2.000 personen, onder wie heel wat kinderen, van Myanmar naar Bangladesh. Momenteel wordt nog lang niet aan alle behoeften van de vluchtelingen voldaan. Bijna de helft onder hen heeft geen onderdak, en minder dan 20% kreeg al voedsel.

Om de moeizame toegang tot hulp het hoofd te bieden, stuurde Handicap International zopas een bijkomend team naar het land, om logistieke oplossingen uit te werken en de humanitaire hulp tot bij de meest kwetsbare en afgezonderde personen te krijgen.

Gilles Nouziès, programmaverantwoordelijke voor Handicap International in Azië, licht de situatie toe: “We hebben meer dan 200 medewerkers uitgestuurd om in de dringendste behoeften van de vluchtelingen te voorzien. Maar dat is niet genoeg. De behoeften zijn niet te overzien en namen bovendien bijzonder snel toe. En nu het regenseizoen gestart is, krijgen onze teams maar moeilijk toegang tot de personen in nood. We kunnen de meest kwetsbare gezinnen immers enkel te voet bezoeken, waardoor de evaluatiefase veel tijd in beslag neemt.”

De toegang tot humanitaire hulp vormt dus een grote uitdaging in deze crisissituatie. De meeste vluchtelingen hebben zich gevestigd langs de smalle weg aan het water, waarlangs de meeste hulpgoederen worden uitgedeeld. Alleen zit die verkeersas zo goed als overvol, waardoor tal van vluchtelingen zich verder moesten vestigen en zo nog steeds geen toegang hebben tot de hulpgoederen. Personen met beperkte mobiliteit, zoals senioren of mensen met een handicap, krijgen evenmin hulp.

Onze missieverantwoordelijke van Handicap International in Bangladesh, Reiza Dejito vertelt: De situatie van uiterst kwetsbare personen baart ons bijzonder grote zorgen. Zwangere vrouwen, alleenstaande senioren, personen met beperkte mobiliteit, alleenstaande en ernstig zieke personen, slachtoffers van geweld, moeders met kinderen jonger dan 1 jaar en kinderen jonger dan 5 zijn in het licht van deze enorme crisis erg vatbaar voor ziekten, ondervoeding, hygiënische problemen, infecties en psychologische problemen. Ze krijgen moeilijker toegang tot humanitaire hulp, hoewel ze die even hard nodig hebben als anderen. Handicap International stelt alles in het werk om die kwetsbare personen op te sporen, hun behoeften te evalueren, hen psychologische bijstand te bieden en te helpen bij hun revalidatie, maar ook om in hun meest essentiële behoeften te voorzien, door  naast voedsel  uiteenlopende hulpgoederen uit te delen of hen de weg te wijzen naar de geschikte diensten."

Bangladesh ging al meermaals gebukt onder grote crisissituaties en dreigt nu ook zonder water, voedsel en – op langere termijn – jobs te vallen. Het land zal zo’n ontzaglijke crisis nooit alleen te boven komen. 

© V. Cardamone / Handicap International
© A. Islam/Handicap International
© V. Cardamone / Handicap International
© A. Islam/Handicap International
© A. Islam/Handicap International
© V. Cardamone / Handicap International
© A. Islam/Handicap International