Handicap International veroordeelt het recente gebruik van antipersoonsmijnen in Myanmar

Woensdag 27 september 2017 — Handicap International veroordeelt ten stelligste het gebruik van antipersoonsmijnen door de regeringstroepen van Myanmar in de voorbije weken langs de grens met Bangladesh. Antipersoonsmijnen doden en verminken vrijwel uitsluitend burgers. De wapens zijn verboden sinds de invoering van het Verdrag van Ottawa in 1997, dat inmiddels door 163 staten wordt erkend. De organisatie vraagt de Myanmarese regering om onmiddellijk af te zien van het gebruik van deze wapens. Handicap International roept ook de internationale gemeenschap op om het recente gebruik ervan ten stelligste te veroordelen en druk uit te oefenen op de Birmaanse autoriteiten om geen antipersoonsmijnen meer te gebruiken.

Verscheidene getuigen, aangesproken door de Landmine Monitor, Amnesty International en het persagentschap Reuters, bevestigen dat de Myanmarese regeringstroepen onlangs nog antipersoonsmijnen plaatsten op verschillende locaties langs de grens tussen Bangladesh en Myanmar.

“Het recente gebruik van antipersoonsmijnen door het Myanmarese leger kadert binnen een crisissituatie die verwoestende gevolgen met zich meebrengt voor de burgers”, aldus Anne Héry, die de advocacyactiviteiten van Handicap International leidt. “De wapens doden en verminken, veroorzaken bijzonder moeilijk te verzorgen verwondingen en laten permanent sporen na, met een impact op het sociale leven van het slachtoffer tot gevolg. We moeten elk gebruik van antipersoonsmijnen een halt toeroepen en moeten hulp voorzien voor de slachtoffers.”

Volgens de Landmine Monitor is Myanmar een van de weinige staten – naast Noord-Korea en Syrië – die nog antipersoonsmijnen gebruiken. In 2015 maakten deze wapens 159 slachtoffers. In 2014 waren dat er nog 250.

Het Verdrag van Ottawa verbiedt de aankoop, de productie, de opslag en het gebruik van antipersoonsmijnen. Het verdrag werd goedgekeurd op 18 september 1997, vrijwel dag op dag 20 jaar geleden. Op 1 maart 1999 werd het van kracht. Inmiddels hebben 163 staten het document ondertekend en 162 staten stelden zich verdragspartij. Myanmar is geen partij bij het Verdrag van Ottawa.

Meer dan 75 % van de slachtoffers van mijnen wereldwijd zijn burgers. In een derde van de gevallen gaat het om kinderen. De wapens blijven ook nog vele jaren na een conflict mensen doden of verwonden. Wereldwijd zijn 63 landen en gebieden nog steeds ‘vervuild’ door antipersoonsmijnen en explosieve oorlogsresten, die een permanente bedreiging vormen voor de burgerbevolking.

Volgens het rapport 2016 van de Landmine Monitor zijn er in 2015 wereldwijd minstens 6.461 mensen omgekomen of gewond geraakt door mijnen of explosieve oorlogsresten.