HET LANDMINE MONITORRAPPORT 2017

HET LANDMINE MONITORRAPPORT 2017

NA 15 JAAR DALING, STIJGT HET AANTAL NIEUWE SLACHTOFFERS VOOR HET DERDE OPEENVOLGENDE JAAR

Brussel, 14 december 2017 - Het Landmine Monitorrapport 2017, die vandaag gepubliceerd is, maakt gewag van een spectaculaire stijging van het aantal nieuwe slachtoffers van mijnen en explosieve oorlogsresten, en dit al voor het derde opeenvolgende jaar. In de aanloop naar de conferentie over het Verdrag van Ottawa, dat het gebruik van antipersoonsmijnen verbiedt, roept Handicap International de staten op erop toe te zien dat het Verdrag gerespecteerd en gehandhaafd wordt.

Het Landmine Monitorrapport 2017 toont aan dat het aantal nieuwe slachtoffers van industriële of geïmproviseerde antipersoonsmijnen en explosieve oorlogsresten op drie jaar tijd met bijna 150% is toegenomen. Minstens 8.605 mensen kwamen om het leven of raakten gewond door deze wapens in 2016, tegenover 3.450 in 2013. Die stijging is vooral toe te schrijven aan de bijzonder zware balans in de conflictgebieden in Afghanistan, Libië, Oekraïne en Jemen. Het aantal nieuwe slachtoffers stijgt hiermee voor het derde opeenvolgende jaar, na 15 jaar van nagenoeg onafgebroken daling. 

Jaar Aantal slachtoffers
2016 8.605
2015 6.967
2014 3.993
2013 3.450

“Wij moeten er blijven aan herinneren dat oorlog niet alles rechtvaardigt. Er bestaan internationale regels: het Verdrag van Ottawa, het Verdrag van Oslo (dat het gebruik van clustermunitie verbiedt) en de Verdragen van Genève zijn allemaal bedoeld om de burgers te beschermen. Het is de verantwoordelijkheid van alle staten om die regels te laten gelden, ze na te leven en te doen naleven,” vertelt Alma Al-Osta, wapenexpert en lobbyist voor Handicap International in Brussel.

Antipersoonsmijnen troffen in 2016 voornamelijk burgers. In 78 % van de gevallen ging het om burgerslachtoffers, waarvan 42 % kinderen.

Kindslachtoffers

Sinds de eerste publicatie van het verslag in 2000 werden nog nooit zo veel kindslachtoffers van deze wapens en zoveel slachtoffers van geïmproviseerde mijnen (springtuigen die door de strijdende partijen zelf gemaakt werden) opgetekend. 1.554 kinderen werden in 2016 het slachtoffer van mijnen. 1.805 personen werden het slachtoffer van geïmproviseerde mijnen. Alleen al in Afghanistan vielen 1.180 slachtoffers.

“Mijnen doden en veroorzaken complexe verwondingen die vaak tot ernstige handicaps en zware psychologische trauma’s leiden. Die invaliditeit gaat vaak gepaard met een sociaal stigma dat het voor het slachtoffer moeilijk maakt terug te keren naar een normaal leven,” vertelt Alma Al-Osta verder.

Slachtoffers in 56 landen en gebieden

In 2016 werden de meeste nieuwe slachtoffers van industriële of geïmproviseerde antipersoonsmijnen en explosieve oorlogsresten geregistreerd in Afghanistan, Libië, Syrië, Oekraïne en Jemen. Alles samen werden wereldwijd in 56 landen en gebieden slachtoffers van mijnen opgetekend. 

Gebruik door regeringstroepen Gebruik door niet-staatsgerelateerde groepen

Myanmar, Syrië

Afghanistan, India, Irak, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Syrië, Oekraïne, Jemen

61 landen besmet met mijnen en explosieve oorlogsresten

Wereldwijd zijn 61 landen en gebieden ‘besmet’ met mijnen en explosieve oorlogsresten. Het gebruik van antipersoonsmijnen heeft ervoor gezorgd dat de bodem met nog meer niet-ontplofte explosieven bezaaid ligt, wat op lange termijn het leven van talloze mensen in gevaar brengt. 

“We zien een alarmerende toename van het gebruik van mijnen en een onaanvaardbare stijging van het aantal slachtoffers dat ze maken. Dit nieuwe gebruik maakt dat verschillende gebieden in meerdere landen met mijnen bezaaid liggen en dat er nog jarenlang ontmijningsoperaties nodig zullen zijn. Er moet ook dringend meer hulp komen voor de slachtoffers. Dit alles vergt de steun van de internationale gemeenschap, die de schendingen van het internationaal humanitair recht systematisch aan de kaak moeten stellen,” benadrukt Alma Al-Osta.

De Landmine Monitor maakt in zijn jaarlijkse verslag de balans op van de toepassing van het Verdrag van Ottawa, dat het gebruik, de productie, het transport en de opslag van antipersoonsmijnen verbiedt. Het verslag van 2017 behandelt de periode van januari tot december 2016, en waar mogelijk tot november 2017.

Het Verdrag van Ottawa verbiedt de aankoop, de productie, de opslag en het gebruik van antipersoonsmijnen. Het verdrag kan sinds 3 december 1997 ondertekend worden en werd op 1 maart 1999 van kracht. 163 staten hebben het ondertekend. 162 staten zijn partij bij het Verdrag.

Contacteer ons
Over Handicap International

Handicap International is een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor mensen met een handicap en andere kwetsbare personen in het Zuiden. De organisatie is vooral bekend voor haar strijd tegen landmijnen en clustermunitie: sinds drie decennia helpen we slachtoffers en lobbyen we voor een mijnenvrije wereld. Daarvoor kregen we in 1997, als medeoprichter van de Internationale Campagne tegen Landmijnen, de Nobelprijs voor de Vrede.

Handicap International
Gewijde-Boomstraat 44/1
1050 Brussel