"Meer seksueel geweld tegen vrouwen"

"Meer seksueel geweld tegen vrouwen"

Handicap International stuurt een noodhulpteam naar Kasaï

Woensdag 31 mei 2017 — “Meer seksueel geweld tegen vrouwen, rekrutering van kindsoldaten, geen toegang tot revalidatie voor gewonden,..” De humanitaire crisis in Kasaï is volgens de programmadirecteur van Handicap International in de Democratische Republiek Congo ontrustend. Handicap International heeft een noodhulpteam uitgestuurd. 

De regio Groot-Kasaï in de Democratische Republiek Congo is al maandenlang het toneel van buitensporig geweld. Volgens Guillaume Zerr, directeur van Handicap International in de Democratische Republiek Congo, heerst er een klimaat van geweld, waardoor ruim één miljoen mensen al van huis is weggevlucht. Honderden mensen zijn gestorven en duizenden zijn gewond.

Seksueel geweld

Guillaume Zerr trekt aan de alarmbel: “Veel mensen hebben nood aan bescherming: duizenden kinderen, die gedwongen ingelijfd werden bij milities, zijn extreem kwetsbaar nu. Vrouwen lopen meer gevaar op seksueel geweld. Ook senioren of mensen met een handicap, die sowieso al vaker geconfronteerd worden met discriminatie in hun gemeenschap, komen in een nog zwakkere positie terecht." Handicap International stuurt een urgentieteam naar de Kasaï-regio om de slachtoffers van de crisis bij te staan. 

Toegang tot gezondheidszorg

“Toegang tot gezondheidszorg en medicatie zijn problematisch geworden. Voor een miljoen mensen die van huis moesten wegvluchten, zijn de gezondheidsdiensten erg moeilijk bereikbaar. Veel gewonden hebben geen toegang tot revalidatiezorg. Het geweld zorgt er ook voor dat mensen hun velden niet meer kunnen bewerken, waardoor er een serieus risico op zware ondervoeding ontstaat”, vertelt Guillaume Zerr.

“In de regio Groot-Kasaï, die vóór deze humanitaire ramp al te kampen had met een schrijnend onderontwikkelingsniveau, zijn er bovendien weinig transportroutes of asfaltwegen. Dit bemoeilijkt de levering van humanitaire hulp, zoals gezondheidszorg en voedseluitdelingen”, gaat Zerr verder.

Trauma's verwerken

Handicap International is actief in de provincie Kasaï-Central met projecten voor revalidatie en integratie op de arbeidsmarkt voor personen met een handicap. In februari 2017 brachten de teams van de organisatie de noden in kaart van de mensen die door de crisis getroffen worden. En momenteel coordineert een noodhulpteam de noodhulpacties in de regio.

"We rekruteren momenteel kinesitherapeuten in het algemene ziekenhuis van Kananga en het ziekenhuis van Tshikaji, zodat ze een 200-tal gewonden kunnen helpen revalideren. We zijn ook van plan onze psychosociale steun uit te bouwen, zodat we getroffen bevolking kunnen helpen om hun trauma's te verwerken en te overwinnen", benadrukt Guillaume Zerr.

 

Bérénice (midden) wordt door Handicap International geholpen via een project voor professionele integratie en revalidatie, in Kasaï. © R.Colfs
Meer dan één miljoen Congolezen zijn van huis weggevlucht voor het geweld in Kasaï. © T. Mayer
Twee miljoen mensen zijn getroffen door het geweld in Kasaï © T. Mayer