Syrië: 3 miljoen mensen met verwondingen en handicaps

Wereldgezondheidsorganisatie en Handicap International vragen meer aandacht voor gewonden en mensen met een handicap in Syrië

In Syrië leven naar schatting 3 miljoen mensen met verwondingen en handicaps. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Handicap International (HI) eisen meer aandacht voor hun noden en vragen de internationale gemeenschap om meer te investeren in aangepaste revalidatiezorg en re-integratie. 

In Syrië raken naar schatting elke maand 30.000 mensen gewond. Na meer dan zes jaar conflict zet dit de teller op anderhalf miljoen gewonden. Daarnaast zijn er nog eens anderhalf miljoen mensen met permanente handicaps, inclusief de 86.000 mensen die door hun verwonding een amputatie moesten ondergaan. Intussen woedt de oorlog voort en wordt het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden allesbehalve geschuwd. Ook loopt de bevolking veel risico door de massaal achtergebleven niet-ontplofte springtuigen die over het hele land verspreid liggen. Een steeds groter wordend aantal mensen heeft dus revalidatiezorg nodig. En dat terwijl het aanbod alsmaar kleiner wordt.

Minder dan de helft van de openbare ziekenhuizen en gezondheidscentra zijn nog operationeel. Diegene die wel nog werken, zijn nauwelijks uitgerust om gewonden te verzorgen en mensen met een handicap te ondersteunen. In heel het land zijn er slechts twee revalidatiecentra (in Damascus en in Homs) die prostheses leveren. Doordat er zo weinig aangepaste zorg is, gebeurt het vaak dat gewonde mensen voor de rest van hun leven gehandicapt blijven. En dat terwijl dit perfect kon worden vermeden. Maar zonder degelijke revalidatiezorg, verandert liefst een derde van de blessures in een levenslange handicap.

De WHO en HI zullen vier jaar nauw samenwerken, op strategisch en operationeel niveau, om de Syriërs met verwondingen en handicaps beter te ondersteunen. Er komen meer levensreddende revalidatiediensten voor gewonden, waardoor het aantal complicaties en permanente handicaps zal verminderen. Het project vergroot ook de toegang tot basisgezondheidszorg en versterkt de capaciteit en de weerbaarheid van de lokale gezondheidsinstellingen.

“Mensen met een handicap zijn extra kwetsbaar tijdens grote conflicten. Bovendien worden hun noden nogal snel vergeten. Vandaag is het in Syrië van levensbelang om meer te bieden dan levensreddende gezondheidszorg en verder te denken dan de urgentie. We moeten ook nagaan hoe we de Syriërs kunnen steunen die voor eeuwig en altijd moeten leven met de littekens van het conflict”, zegt Flaurence Daunis, directeur operaties voor Handicap International. 

Contacteer ons
Over Handicap International

Handicap International is een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor mensen met een handicap en andere kwetsbare personen in het Zuiden. De organisatie is vooral bekend voor haar strijd tegen landmijnen en clustermunitie: sinds drie decennia helpen we slachtoffers en lobbyen we voor een mijnenvrije wereld. Daarvoor kregen we in 1997, als medeoprichter van de Internationale Campagne tegen Landmijnen, de Nobelprijs voor de Vrede.

Handicap International
Gewijde-Boomstraat 44/1
1050 Brussel