Syriërs moeten hun verblijfplaats herhaaldelijk verlaten

Syriërs moeten hun verblijfplaats herhaaldelijk verlaten

Nieuw rapport van Handicap International over de gevolgen van bombardementen in Syrië

Donderdag 5 oktober 2017 — Handicap International publiceert vandaag haar nieuw rapport Everywhere the bombing followed us. Uit de publicatie blijkt dat de Syrische burgers voortdurend op de vlucht zijn voor het massale gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden en dat de sociale en economische gevolgen van de aanhoudende bombardementen dan ook verwoestend en blijvend zijn. Handicap International dringt er bij de conflictpartijen op aan te stoppen met het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden. De organisatie roept de internationale gemeenschap op om deze praktijk krachtdadig te veroordelen en zich achter een totaalverbod te scharen.

Het rapport Everywhere the bombing followed us is gebaseerd op getuigenissen van 205 Syrische vluchtelingen in Libanon en toont aan dat de burgers herhaaldelijk gedwongen worden hun verblijfplaats te verlaten door de bombardementen. Meer dan de helft van de ondervraagde personen werden gedwongen om meerdere keren te vluchten in Syrië voor ze een veilig onderkomen vonden in Libanon. Ze gingen gemiddeld driemaal op de vlucht binnen hun eigen woonplaats om aan de bombardementen te ontsnappen (sommigen tot tienmaal toe).

De geïnterviewden wijzen de bombardementen aan als voornaamste reden voor de gedwongen verplaatsingen binnen hun woonplaats, gevolgd door hun vertrek (36% van de antwoorden). De twee andere redenen zijn het militaire geweld (25% van de antwoorden) en de stijgende criminaliteit in Syrië (23% van de antwoorden).

“De angst om gewond te raken of gedood te worden tijdens de bombardementen is voor de Syrische bevolking de belangrijkste aanleiding om op de vlucht te slaan. En toch zijn willekeurige bombardementen de regel geworden in het Syrische conflict”, zegt Alma Al-Osta, wapenexpert en lobbyist van Handicap International in België. “De Syriërs vluchten nooit rechtstreeks van punt A naar punt B. Hun vluchtroutes zijn meervoudig en complex. Dat die gedwongen verplaatsingen zich over een lange periode kunnen uitstrekken, tot meerdere maanden, versterkt alleen maar het immense leed van de betrokkenen.”

Verarming van de bevolking

Het rapport belicht ook de verarming van deze volkeren die vaak alles in rook zagen opgaan: 44% van de vluchtelingen verklaart zijn bestaansmiddelen (vee, handelszaken, enz.) te hebben verloren door het gebruik van explosieve wapens. Door herhaaldelijk te zijn blootgesteld aan nieuwe uitbarstingen van geweld en nog maar eens op de vlucht te moeten slaan, raakten de ontheemden meermaals een deel van hun bezittingen en bestaansmiddelen kwijt. 90% van de naar Libanon gevluchte Syriërs die in het kader van dit rapport werden geïnterviewd, schrijft het verdwijnen van huis en bestaansmiddelen toe aan het gebruik van explosieve wapens.

Het rapport benadrukt tevens het schrijnende gevoel van waardigheidsverlies. Geen dak boven je hoofd, geen inkomen, abrupte armoede, verlies van houvast door de gedwongen verplaatsingen, gebrek aan onderwijs voor de kinderen, permanente afhankelijkheid van liefdadigheidshulp, enz. zijn voor de Syrische bevolking enkele van de dramatische gevolgen van de massale bombardementen.

Psychologische gevolgen

Na de fysieke risico’s (50% van de antwoorden) en de vernieling van woningen en overheidsinfrastructuren (36%), vermelden de respondenten de psychologische gevolgen zoals angst, stress en ontreddering als derde collectieve nasleep van het gebruik van explosieve wapens in Syrië (35%).

De studie toont eveneens aan dat de vernielingen aangericht door de bombardementen een specifieke weerslag hebben op vrouwen. Ze zijn namelijk extra kwetsbaar binnen de door de bombardementen veroorzaakte sociale chaos; ze slagen er niet meer in hun fysieke integriteit te beschermen en zijn bijzonder weerloos ten aanzien van criminele feiten.

Campagne ‘Stop Bombing Civilians’

Begin september lanceerde Handicap International de campagne 'Stop Bombing Civilians': een oproep aan de burgermaatschappij om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen en de staten te wijzen op de rampzalige gevolgen van het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden. De ngo roept de staten op om een politieke verklaring aan te nemen voor een verbod op het gebruik van explosieve wapens in bewoonde gebieden en het leed van de burgers te erkennen. In het kader van dat pleidooi werd Handicap International medeoprichter van het Internationale Netwerk tegen Explosieve Wapens (INEW) dat diverse nationale en internationale organisaties verenigt.

Methodologie: Het rapport Everywhere the bombing followed us is gebaseerd op een telefonische rondvraag bij 205 Syrische vluchtelingen in Libanon, uitgevoerd tussen 20 en 26 juli 2017. Het behelst eveneens diepte-interviews met 14 gevluchte Syrische vrouwen, afgenomen tussen 4 en 10 augustus 2017. De leeftijd van de respondenten varieert tussen 19 en 87 jaar. Het gaat om 135 mannen en 72 vrouwen.

Dit rapport is een vervolg op het rapport Qasef: Escaping the bombs, dat in oktober 2016 werd gepubliceerd en het massale gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden aanduidt als een van de voornaamste redenen voor de volksverhuizingen in Syrië.

Handicap International en de Syrische crisis: sinds de lancering van de acties in 2012 konden ruim 600.000 personen een beroep doen op Handicap International. De organisatie biedt fysieke revalidatie en psychologische begeleiding, en staat in voor de distributie van noodhulpmateriaal om de basisnoden van gewonden, personen met een handicap en de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te lenigen. Handicap International verspreidt ook sensibiliserings- en veiligheidsboodschappen bij de lokale bevolking om ongevallen door explosieve oorlogsresten te vermijden.

 

© Benoit Almeras / Handicap International
© Benoit Almeras / Handicap International
© Benoit Almeras / Handicap International
© Benoit Almeras / Handicap International
© Benoit Almeras / Handicap International
© Benoit Almeras / Handicap International
© Benoit Almeras / Handicap International
© Benoit Almeras / Handicap International